Gedragsregels

GEDRAGSREGELS SJO D.B.F.

  • Als lid van SJO D.B.F. vertegenwoordig je onze club. Wij dragen dit uit door sportief gedrag, positief taalgebruik en een positieve houding. Dit geldt zowel voor de trainingen, wedstrijden als alle andere activiteiten georganiseerd door de vereniging SJO D.B.F..
  • Verbaal of fysiek geweld wordt niet getolereerd.
  • Als lid maak je deel uit van een team (spelers / leiders). Om als team succesvol te zijn, ben je afhankelijk van elkaar. Laat ook dit in je gedrag, taalgebruik en houding duidelijk naar voren komen door: saamhorigheid, verantwoordelijkheid voor jezelf en anderen, hulpvaardigheid, nakomen van afspraken en sportiviteit.
  • Binnen onze club zijn alle leden gelijk, ongeacht milieu, leeftijd, geloof, huidskleur of nationaliteit.
  • Tijdens de trainingen, wedstrijden en andere activiteiten van SJO D.B.F. wordt er geluisterd naar de opdrachten en aanwijzingen van de leiders en trainers. Beslissingen van de leiders en trainers worden geaccepteerd. Indien er onenigheden zijn dan kunnen deze na afloop van de training of wedstrijd besproken worden met de leiders / trainers.
  • Ieder lid is verantwoordelijk voor een fatsoenlijk gebruik van de accomodatie en ter beschikking gestelde voetbalfaciliteiten (kleding, trainings- / wedstrijdmaterialen).
  • Spelers assisteren de leiders / trainers bij het verzamelen en opbergen van de gebruikte materialen / faciliteiten.
  • Ga ook op fatsoenlijke wijze met de accommodatie van de tegenstander om en houd je aan de regels die ter plaatse gelden.
  • Blijf van eigendommen van derden af, richt geen vernielingen of beschadigingen aan en zorg dat kleedlokalen opgeruimd zijn.
  • Ook SJO D.B.F. is voor het voeren van een goed financieel beleid afhankelijk van inkomsten.
  • Leden of ouders / verzorgers dienen dan ook tijdig de contributie, opgelegde boetes en andere financiële verplichtingen aan SJO D.B.F. te voldoen.
  • Tot slot: alleen door samen te werken, een team te zijn en je te houden aan de gestelde gedragsregels bestaat de kans dat we de naam van SJO D.B.F. hoog houden.

Respect kun je niet afdwingen, respect en aanzien moet je verdienen!

Normen en waarden & sportiviteit is ook respect voor de scheidsrechters / tegenstanders / leiders, zowel van de tegenstander alsmede van het eigen team!